Monday, September 25, 2006

Pagsasanay Blg.33 Katangian ng babae at lalaki

I. Bago sumulat

A. Paggawa ng Spider Web
Mag-isip ng mga katangian o konsepto kaugnay ang isang babae\lalaki.(Pumili lamang ng isa).Sundan ang halimbawa.

B L
BABAE/LALAKI: mahina\malakas

B L
sensitibo\matapang


B L
ilaw ng tahanan\haligi ng tahanan


B L
malalahanin\mapagmahal


B L
maramdamin\matigas ang lo0ob


B.Pagbuo ng ideya
1.Bumuo ng ideya mula sa spider web tungkol sa mga katangian ng mga babae\lalaki.
2.Isipin kung paano mailalarawan ang mga kababaihan\kalalakihan sa pamamagitan ng mga
itinala sa web.
3.Iplano ang paraan ng paggawa ng komposisyon.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home